Украина, г.Черкассы, ул.В.Черновола 122/41
гр.работы: Пн-Пт 8:00 - 17:00
Тел: +38 (096) 260-16-61

Для потребителя

 ІНФОРМАЦІЯ СПОЖИВАЧУ:

Скачать коммерческое предложение

Інструкція про подання зверненя, скарги, претензії

Додаток №2

до Договору про постачання

електричної енергії споживачу

 Комерційна пропозиція № 1

(не розповсюджується на побутових споживачів)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТЕЙБЛ ЕНЕРДЖІ» (м. Черкаси), (далі — Постачальник), яка діє на підставі Ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу відповідно до Постанови № 1007 від 18.09.2018 р., пропонує розглянути наступні варіанти комерційної пропозиції, які розроблені у відповідності до норм Закону України «Про ринок електричної енергії» від 13 квітня 2017 року №2019-VIII, Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14 березня 2018 року № 312.

  1. Вартість активної електричної енергії з урахуванням оплати вартості розподілу.

1.1.  Ціна на прогнозований обсяг електричної енергії у розрахунковому періоді, яка зазначається у рахунку попередньої оплати  буде визначається за формулою:

Цпрогн= (Цор *К) + Црозп ( грн./кВт*год з ПДВ)

де: Цор – прогнозована оптова ринкова ціна за 1 кВт (затверджена Постановою  НКРЕКП від 14.12.2018 р. № 1906 на відповідний розрахунковий період з ПДВ);

К – коефіцієнт, що враховує співвідношення фактичної середньої ринкової ціни на електричну енергію в ДП «Енергоринок» до прогнозованої оптової ринкової ціни на електричну енергію (К=1,09);

Црозп — вартість послуг з розподілу електричної енергії відповідного класу згідно тарифів оператора системи розподілу, грн./кВт*год з ПДВ.

1.2.  Ціна спожитої електроенергії у розрахунковому періоді визначається за формулою:

Цспож= (Цфакт*М)+ Црозп ( грн./кВт*год з ПДВ)

де:  Цфакт – фактична середня ринкова ціна електричної енергії закупленої Постачальником в ДП «Енергоринок» за результатами розрахункового періоду;

М – коефіцієнт вартості послуг Постачальника (М = 1,04);

      Црозп — вартість послуг з розподілу електричної енергії, грн./кВт*год.

  1. Вартість активної електричної енергії без урахування оплати вартості розподілу.

2.1.  Ціна на прогнозований обсяг електричної енергії у розрахунковому періоді, яка зазначається у рахунку попередньої оплати  буде визначається за формулою:

Цпрогн= (Цор *К) ( грн./кВт*год з ПДВ)

де: Цор – прогнозована оптова ринкова ціна за 1 кВт (затверджена Постановою  НКРЕКП від 14.12.2018 р. № 1906 на відповідний розрахунковий період з ПДВ);

К – коефіцієнт, що враховує співвідношення фактичної середньої ринкової ціни на електричну енергію в ДП «Енергоринок» до прогнозованої оптової ринкової ціни на електричну енергію (К=1,09);

2.2.  Ціна спожитої електроенергії у розрахунковому періоді визначається за формулою:

Цспож= (Цфакт*М) ( грн./кВт*год з ПДВ)

де:  Цфакт – фактична середня ринкова ціна електричної енергії закупленої Постачальником в ДП «Енергоринок» за результатами розрахункового періоду;

М – коефіцієнт вартості послуг Постачальника (М = 1,04);

  1. Таким чином відповідно до вищенаведених умов організація пропонує вибрати Споживачеві одну із наведених видів Комерційної пропозиції, а саме:
Варіант 1

К = 1,09

 

 

Варіант 2

К = 1,09

 

 

Повна передоплата вартості усього обсягу замовленої електроенергіїдо 25 числа місяця, що передує розрахунковому. Передоплата 70 % вартості замовленого обсягу електроенергії до 25 числа місяця, що передує розрахунковому, і остаточний розрахунок до 5 числа розрахункового місяця.

(необхідне позначити)

  1. Термін надання рахунку за спожиту електричну енергію та строк його оплати.

4.1       Розрахунковим періодом оплати вартості електричної енергії є один календарний місяць.

4.2.      Оплата рахунків Постачальника має бути здійснена Споживачем відповідно до обраної Комерційної пропозиції протягом 5 (п’яти) робочих днів від дати, зазначеної у рахунку.

5. Оплата послуг з розподілу здійснюється Споживачем напряму оператору системи за відповідним договором або Постачальником за умови 100% передоплати, відповідно термінів, вказаних в договорі між постачальником та оператором системи.(необхідне підкреслити).

6. За порушення строку (терміну) оплати вартості електроенергії Споживач, за вимогою Постачальника, сплачує на користь Постачальника пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми заборгованості за кожен день прострочки.

7. Компенсація за недотримання Постачальником комерційної якості надання послуг надається у порядку та розмірі, визначеному Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

8. Строком дії обраної Споживачем Комерційної пропозиції (Додаток №2) є один календарний місяць із наступною обов’язковою автоматичною пролонгацію її дії на кожний наступний календарний місяць, якщо жодна із Сторін Договору не повідомила іншу Сторону про припинення дії Договору чи зміни умов Комерційної пропозиції за двадцять днів до очікуваної дати постачання електричної енергії чи розірвання Договору.

 

Споживач:

___________________________________                        _____________________

(Повне найменування юридичної особи,                         підпис та ПІБ керівника)

«_____»________________20___року                               М.П.

 

 

 

Обратный звонок