Украина, г.Черкассы, ул.В.Черновола 122/41
гр.работы: Пн-Пт 8:00 - 17:00
Тел: +38 (096) 260-16-61

Для потребителя

 Информация потребителю:

Скачать коммерческое предложение

Инструкция о подаче обращения, жалобы, претензии

Ссылка на сайт НКРЕКП

Порядок надання повідомлень про загрозу електробезпеці споживачів

«Цей Порядок визначає процедуру надання інформації про загрозу електробезпеці споживачів і створений для оперативного реагування і швидкої локалізації подій, які становлять загрозу електробезпеці людей, тварин або можуть призвести до системних збоїв у роботі обладнання чи аварій на виробництві. І. Дії працівників або свідків нещасного випадку чи аварії яка становить загрозу електробезпеці

1. Строк подачі інформації: Негайно

2. Кому подається інформація: Для працівників — безпосередній керівник працівника або іншу уповноважену особу на підприємстві Для споживачів — кол-центр ТОВ «СТЕЙБЛ ЕНЕРДЖІ»

3. Порядок дій: У випадку виявлення подій, які становлять загрозу електробезпеці людей, тварин або можуть призвести до системних збоїв у роботі обладнання чи аварій на виробництві необхідно негайно перш за все самому тримати безпечну відстань від місця події (у ви- падку замикання на землю чи падіння дерева на провода повітряних ліній безпечна від- стань становить не ближче 8 метрів), сповістити про небезпеку оточуючих, запобігти наближеню до місця аварії випадкових перехожих чи тварин та повідомити про те, що сталося через засоби зв`язку або нарочним безпосереднього керівника або іншу уповноважену особу на підприємстві для споживачів — кол-центр ТОВ “СТЕЙБЛ ЕНЕРДЖІ” за телефоном: 096-260-16-61, 093-565-74-95

ІІ. Дії керівників або інших уповноважених осіб на підприємстві у разі отримання повідомлення про нещасний випадок чи аварію яка становить загрозу електробезпеці

1. Строк подачі інформації: Негайно;

2. Кому подається інформація: У разі пожежі на об’єктах: повідомити за допомогою засобів зв`язку відділ цивільного захисту, пожежної безпеки та мобілізаційної роботи, чергового диспетчера РЕМ, ОДС. Тел. 101 кол-центр ТОВ “СТЕЙБЛ ЕНЕРДЖІ” за телефонами 096-260-16-61, 093-565-74-95

3. Порядок дій: Керівники на місцях перш за все повинні оцінити ситуацію і визначити наслідки від на- стання нещасного випадку або інших подій, які становлять загрозу електробезпеці, організувати за необхідності надання першої медичної допомоги, прийняти невідкладні заходи по недопущенню подібних подій.

Для надання повідомлення про загрозу електробезпеки необхідно зателефонувати за номерами телефонів 096-260-16-61, 093-565-74-95 або надіслати листа електронною поштою на адресу: Stable_Energy@ukr.net, або заповнити форму на сайті Товариства. При цьому в темі звернення обов’язково зазначається «Загроза електробезпеки».

 

Додаток №2

до Договору про постачання

електричної енергії споживачу

 Комерційна пропозиція № 1

(не розповсюджується на побутових споживачів)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТЕЙБЛ ЕНЕРДЖІ» (м. Черкаси), (далі — Постачальник), яка діє на підставі Ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу відповідно до Постанови № 1007 від 18.09.2018 р., пропонує розглянути наступні варіанти комерційної пропозиції, які розроблені у відповідності до норм Закону України «Про ринок електричної енергії» від 13 квітня 2017 року №2019-VIII, Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14 березня 2018 року № 312.

  1. Вартість активної електричної енергії з урахуванням оплати вартості розподілу.

1.1.  Ціна на прогнозований обсяг електричної енергії у розрахунковому періоді, яка зазначається у рахунку попередньої оплати  буде визначається за формулою:

Цпрогн= (Цор *К) + Црозп ( грн./кВт*год з ПДВ)

де: Цор – прогнозована оптова ринкова ціна за 1 кВт (затверджена Постановою  НКРЕКП від 14.12.2018 р. № 1906 на відповідний розрахунковий період з ПДВ);

К – коефіцієнт, що враховує співвідношення фактичної середньої ринкової ціни на електричну енергію в ДП «Енергоринок» до прогнозованої оптової ринкової ціни на електричну енергію (К=1,09);

Црозп — вартість послуг з розподілу електричної енергії відповідного класу згідно тарифів оператора системи розподілу, грн./кВт*год з ПДВ.

1.2.  Ціна спожитої електроенергії у розрахунковому періоді визначається за формулою:

Цспож= (Цфакт*М)+ Црозп ( грн./кВт*год з ПДВ)

де:  Цфакт – фактична середня ринкова ціна електричної енергії закупленої Постачальником в ДП «Енергоринок» за результатами розрахункового періоду;

М – коефіцієнт вартості послуг Постачальника (М = 1,04);

      Црозп — вартість послуг з розподілу електричної енергії, грн./кВт*год.

  1. Вартість активної електричної енергії без урахування оплати вартості розподілу.

2.1.  Ціна на прогнозований обсяг електричної енергії у розрахунковому періоді, яка зазначається у рахунку попередньої оплати  буде визначається за формулою:

Цпрогн= (Цор *К) ( грн./кВт*год з ПДВ)

де: Цор – прогнозована оптова ринкова ціна за 1 кВт (затверджена Постановою  НКРЕКП від 14.12.2018 р. № 1906 на відповідний розрахунковий період з ПДВ);

К – коефіцієнт, що враховує співвідношення фактичної середньої ринкової ціни на електричну енергію в ДП «Енергоринок» до прогнозованої оптової ринкової ціни на електричну енергію (К=1,09);

2.2.  Ціна спожитої електроенергії у розрахунковому періоді визначається за формулою:

Цспож= (Цфакт*М) ( грн./кВт*год з ПДВ)

де:  Цфакт – фактична середня ринкова ціна електричної енергії закупленої Постачальником в ДП «Енергоринок» за результатами розрахункового періоду;

М – коефіцієнт вартості послуг Постачальника (М = 1,04);

  1. Таким чином відповідно до вищенаведених умов організація пропонує вибрати Споживачеві одну із наведених видів Комерційної пропозиції, а саме:
Варіант 1

К = 1,09

 

 

Варіант 2

К = 1,09

 

 

Повна передоплата вартості усього обсягу замовленої електроенергіїдо 25 числа місяця, що передує розрахунковому. Передоплата 70 % вартості замовленого обсягу електроенергії до 25 числа місяця, що передує розрахунковому, і остаточний розрахунок до 5 числа розрахункового місяця.

(необхідне позначити)

  1. Термін надання рахунку за спожиту електричну енергію та строк його оплати.

4.1       Розрахунковим періодом оплати вартості електричної енергії є один календарний місяць.

4.2.      Оплата рахунків Постачальника має бути здійснена Споживачем відповідно до обраної Комерційної пропозиції протягом 5 (п’яти) робочих днів від дати, зазначеної у рахунку.

5. Оплата послуг з розподілу здійснюється Споживачем напряму оператору системи за відповідним договором або Постачальником за умови 100% передоплати, відповідно термінів, вказаних в договорі між постачальником та оператором системи.(необхідне підкреслити).

6. За порушення строку (терміну) оплати вартості електроенергії Споживач, за вимогою Постачальника, сплачує на користь Постачальника пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми заборгованості за кожен день прострочки.

7. Компенсація за недотримання Постачальником комерційної якості надання послуг надається у порядку та розмірі, визначеному Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

8. Строком дії обраної Споживачем Комерційної пропозиції (Додаток №2) є один календарний місяць із наступною обов’язковою автоматичною пролонгацію її дії на кожний наступний календарний місяць, якщо жодна із Сторін Договору не повідомила іншу Сторону про припинення дії Договору чи зміни умов Комерційної пропозиції за двадцять днів до очікуваної дати постачання електричної енергії чи розірвання Договору.

 

Споживач:

___________________________________                        _____________________

(Повне найменування юридичної особи,                         підпис та ПІБ керівника)

«_____»________________20___року                               М.П.

 

 

 

Обратный звонок